Telefonní seznam ČD Cargo


Last updated: 2018-06-07 23:00:01.993

Jméno pracovníkaTelefonMobil, další tel., faxKancelářFunkceÚtvar
Adámek Zdeněk, Ing..725 744 362101Oborový specialistaÚsek ředitele - OPT
Adámková Bohuslava, Mgr..725 732 436117bvedoucí odděleníOddělení smluv a zákaznické podpory
Alexejev Pavel+ 48514 316 007037specialista podpory prodejeKoleje Czeskie
Balcárková Eva972 749 213.128Specialista tržbové účtárnyTržbová účtárna
Belfínová Hana, Ing..725 744 360124Specialista v oblasti tržebSkup. saldokonta a pohledávek
Benešová Petra972 749 156.105Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Benýšková Dana.606 043 742107 Kontrolor v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Bohatová Olga972 749 167.109Specialista v oblasti tržebSkup. služby
Boleloucká Simona972 749 140725 733 693027Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Brhlík Rostislav Ing..725 597 921029Kontrolor v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Buček Zdeněk.725 705 822111vedoucí skupinySkupina vnitro, průvoz, kombi
Burešová Jana972 749 251.104Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Cargo - personální..134Kontrolor v oblasti tržebOddělení smluv a zákaznické podpory
Čapková Miroslava, Ing..725 717 842022Systémový analytikO2 - Odbor účetnictví
Čecháková Pavlína.725 705 818127avedoucí skupinySkup. saldokonta a pohledávek
Čechová Iva972 749 228.122cSpecialista v oblasti tržebSkupina podílování
Černá Olga, Ing.972 749 222.117Specialista v oblasti tržebOddělení smluv a zákaznické podpory
Červinka Petr, Ing.972 749 294602 314 976031vedoucí skupinyO26 - dbor IT
Damková Šárka.725 733 693027Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Daňková Šárka972 749 159702 194 942108Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Dosoudilová Sylva972 749 199606 741 812121fakturantSkup. saldokonta a pohledávek
Dostálová Jana.725 884 128128Specialista tržbové účtárnyTržbová účtárna
Dreiseitlová Miroslava972 749 137725 420 381028Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Dvořák Jan, Ing..725 744 364125Systémový analytikAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Dvořák Petr.725 901 314117Specialista v oblasti tržebOddělení smluv a zákaznické podpory
fax - Cargo585 226 147585 226 147102.Úsek ředitele - OPT
Fialová Jaroslava972 749 227.122cSpecialista v oblasti tržebSkupina podílování
Foltová Jana.724 934 315047specialista podpory prodejeSkup. reklamací - škody mezinárodní
Gatěková Marcela, Bc.972 749 211725 705 833135Oborový specialistaÚsek ředitele - OPT
Grunta Pavel972 749 249.102Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Hampl Luděk972 749 159702 194 942108Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Hartmannová Sylvie, Mgr..725 744 363125Kontrolor v oblasti tržebAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Házová Zdeňka972 749 137725 420 381028Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Hegerová Zuzana.725 705 824125vedoucí skupinySkupina podílování
Hegrová Simona972 749 158606 765 112048aSpecialista v oblasti tržebSkupina nákupu výkonů
Holemá Ivana.724 556 788130vedoucí skupinyTržbová účtárna
Hrubá Dagmar, Ing..725 549 515046specialista podpory prodejeSkupina produkty a technologie
Hutečková Kateřina972 749 137725 420 381028Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Chalupová Jana.725 901 323103Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Chovancová Eva.602 540 252117cSpecialista v oblasti tržebOddělení smluv a zákaznické podpory
Ivanová Jana972 749 200.134 fakturantSkup. saldokonta a pohledávek
Jadrný Milan972 749 140.027Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Janáčková Marie.702 282 827019Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Jelének Jiří.725 733 693027Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Ježková Naděžda972 749 200.134fakturantSkup. saldokonta a pohledávek
Kačírek Marek, Ing..724 018 664137vedoucí odděleníSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Kačírková Ivana, Ing..725 744 359131aMetodik účetnictvíÚsek ředitele - OPT
Kantorová Alena.724 386 106130Hlavní účetníTržbová účtárna
Kobzová Romana972 749 174.113Specialista v oblasti tržebSkup. služby
Köhlerová Jitka972 749 143.030Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Komínková Jaroslava Bc..725 597 922112vedoucí odděleníOdd. kontroly a rekalkulace
Kosinová Markéta972 749 223.122bSpecialista v oblasti tržebSkupina podílování
Koutná Jarmila.702 282 827019Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Koutná Lenka, Bc.972 749 222725 705 817118aTechnik podpory ITÚsek ředitele - OPT
Kovářová Milena972 749 156.105Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Kovářová Renata 972 749 205.126aSpecialista tržbové účtárnyTržbová účtárna
Krátká Marie.606 043 742107Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Kremplová Danuše.725 705 823132Metodik účetnictvíTržbová účtárna
Kremplová Jana.725 705 832117cSpecialista v oblasti tržebOddělení smluv a zákaznické podpory
Kubátová Sylva, Ing..725 805 698135bŘeditel jednotky organizační strukturyÚsek ředitele - OPT
Kubisová Božena972 749 251.104Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Kubová Kateřina972 749 173702 030 557105aSpecialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Kučerová Simona972 749 176702 030 557105aSpecialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Kunz Roman, Ing..606 767 307022Specialista v oblasti ISOGŘ ČD Cargo, Odd. interního auditu - O17/1
Kužílková Romana972 749 177702 030 557105Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Kvapilová Hana.725 591 316044specialista podpory prodejeSkup. reklamací - škody mezinárodní
Kvapilová Miroslava972 749 143.030Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Lang Petr, Ing..725 717 843041vedoucí skupinyAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Látalová Jana.702 282 827019Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Lavičková Hana.702 282 827019Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Lisický Jiří972 749 222724 726 410118Administrátor informačního systémuÚsek ředitele - OPT
Mačáková Irena.725 707 587122aSpecialista v oblasti tržebAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Maidlová Jarmila.725 597 920132vedoucí odděleníSkupina nákupu výkonů
Mánková Hana972 749 210.124fakturantSkup. saldokonta a pohledávek
Matoušková Alena.606 057 492032Kontrolor v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Matoušková Vítězslava.724 927 598123Kontrolor v oblasti tržebOddělení smluv a zákaznické podpory
Miketová Alena, Bc..724 386 053122aSpecialista v oblasti tržebAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Motáňová Ilona.725 594 394127bSpecialista v oblasti tržebSkup. saldokonta a pohledávek
Moudrá Jana972 749 177702 030 557105Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Müllerová Marta972 749 173702 030 557105aSpecialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Naňáková Petra.725 397 272050vedoucí skupinySkupina nákupu výkonů
Natherová Věra972 749 210.124fakturantSkup. saldokonta a pohledávek
Nedbal Vítězslav.724 377 464034Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Němcová Miluše972 749 251.104Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Nováková Ivana972 749 207725 820 772129aSpecialista tržbové účtárnyTržbová účtárna
Novotná Marta972 749 238725 707 586120Specialista v oblasti tržebAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Obhlídalová Jitka.606 043 689113Kontrolor v oblasti tržebSkup. služby
Odstrčilová Lenka972 749 200.134fakturantSkup. saldokonta a pohledávek
Oháňková Lenka972 749 213725 705 821128Specialista tržbové účtárnyTržbová účtárna
Papoušková Jana972 749 167.109Specialista v oblasti tržebSkup. služby
Peterová Marie.725 707 585111Kontrolor v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
podatelna..016podatelnaSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Popovcová Hana.702 282 827019Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Poppová Hana972 749 167.109Specialista v oblasti tržebSkup. služby
Přidal Marek.725 717 840106vedoucí skupinySkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Přivřelová Eva972 749 248.104Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Puda Radek, Ing..725 744 361125aKontrolor v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Rozsypalová Pavla972 749 223.122bSpecialista v oblasti tržebSkupina podílování
sál serverů Cargo972 749 141.023.Úsek ředitele - OPT
Sedláčková Marta972 749 227724 386 052122cSpecialista v oblasti tržebSkupina podílování
sekretariát Cargo972 749 211.135.Úsek ředitele - OPT
Severová Ivana.601 156 022113Specialista v oblasti tržebSkup. služby
Schächerová Pavlína972 749 143.030Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Schlesinger Radek.725 705 819033vedoucí skupinySkupina dovoz, vývoz
Silný Ervín972 749 205.126aSpecialista tržbové účtárnyTržbová účtárna
skenovací centrum.702 282 827019.Odd. kontroly a rekalkulace
Smékalová Lucie, Mgr..725 705 982131Metodik účetnictvíÚsek ředitele - OPT
Smolan Misterová Martina972 749 158.048aSpecialista v oblasti tržebSkupina nákupu výkonů
Souralová Marta972 749 249.102Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Stratilová Šárka, Ing..725 717 841123Kontrolor v oblasti tržebOddělení smluv a zákaznické podpory
Studená Jolana972 749 200.134fakturantSkup. saldokonta a pohledávek
Špaček Roman.727 949 794101Oborový specialistaKancelář obchodního ředitele
Špičáková Gabriela972 749 158725 820 410048aKontrolor v oblasti tržebSkupina nákupu výkonů
Šrotířová Alena972 749 249.102Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Štefanová Jaroslava.725 707 587122aSpecialista v oblasti tržebAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Tihlářová Renata972 749 158702 161 354048aSpecialista v oblasti tržebSkupina nákupu výkonů
Trnečka Jiří972 749 238.120Specialista v oblasti tržebAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Trněná Miloslava.702 282 827019Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Urychová Monika, Ing.972 749 137725 420 381028Specialista v oblasti tržebSkupina dovoz, vývoz
Vančura Zdeněk972 749 244.117aSpecialista v oblasti tržebOddělení smluv a zákaznické podpory
Váňová Marie..127bfakturantSkup. saldokonta a pohledávek
Venclová Jana, Mgr.972 749 169.114Specialista v oblasti tržebSkup. služby
Venhuda Milan, Bc.972 749 238.120Specialista v oblasti tržebAgenda vozových výkonů a datové analýzy
Veselá Světlana972 749 158.048aSpecialista v oblasti tržebSkupina nákupu výkonů
Vladovičová Renata, Dis972 749 205.126aSpecialista tržbové účtárnyTržbová účtárna
Vondráková Ivana972 749 169.114Specialista v oblasti tržebSkup. služby
Zábská Marcela972 749 249.102Specialista v oblasti tržebSkup. urovnání přepravních vztahů a služeb
Zacharová Dita.702 194 942108Specialista v oblasti tržebSkupina vnitro, průvoz, kombi
Zajíčková Eva, Ing.972 749 199.121fakturantSkup. saldokonta a pohledávek
zasedací místnost 35..035.Úsek ředitele - OPT
Zeidler Dušan, Ing.972 749 291.042Specialista v oblasti tržebGŘ O30 - Odbor krizového řízení, bezpečnosti a manažerských systémů
Zelinková Lenka972 749 207725 889 816129aSpecialista tržbové účtárnyTržbová účtárna