www.cdcargo.cz

  TABULKY ZÁLOH

 

TABULKY ZÁLOH na zahraniční přepravné (TZZP)

 

Tabulky záloh na zahraniční přepravné ( TZZP ) umožní žst. stanovit zálohu za přepravu po zahraničním úseku v případech, kdy nebude moci stanovit cenu dle tarifů, které má k dispozici.

Zálohu bude žst. vybírat v těch případech, pokud v NL CIM nebude uvedena smlouva o centrálním zúčtování nebo bude uvedena neplatná smlouva o centrálním zúčtování nebo bude-li plátci přepravného nařízena platba v hotovosti.

Pozn.: Při dovozu do ČR lze použít pro výpočet zálohy na zahraniční přepravné zápisy železničních podniků v jednotlivých účetních oddílech NL CIM.

Záloha na zahraniční přepravné se stanoví tak,
že se sloučí za pomoci tabulek záloh na zahraniční přepravné ceny za:

- traťový úsek ČR          A      - podle tarifu TVZ nebo mezinárodních tarifů
- průvoz za zahraniční úsek    B1… - podle průvozních TZZP
- dovoz za zahraniční úsek     C      - podle dovozních, vývozních TZZP

Záloha = A + B1… + C

PRŮVOZNÍ TABULKY jsou zpracovány tak, že kilometrické vzdálenosti jsou zprůměrovány. Ke vzniklé vzdálenosti jsou pro jednotlivé hmotnostní stupně přiřazeny částky podle příslušných tranzitních tarifů.

TABULKY PRO DOVOZ A VÝVOZ jsou zpracovány tak, že jsou rozděleny do pásem po 200 km a pro každé pásmo jsou pro jednotlivé hmotnostní stupně přiřazeny částky podle příslušných tarifů.

Změna: 01.02.2012

Sarka.Stratilova@cdcargo.cz